21 feb. 2018

Föreningsstämma 2018

Årets föreningsstämma är planerad att hållas den 7 maj.
Formell inbjudan med alla detaljer kommer att distribueras
till medlemmarna i god tid innan.

1 feb. 2018

Hemförsäkring

I samband med den årliga genomgången av fastighetens försäkringar,
vill styrelsen påminna alla medlemmar om att hemförsäkring med
så kallat bostadsrättstillägg tecknas individuellt av varje lägenhetsinnehavare.

Ny värmecentral i fastigheten

Det planerade bytet av värmecentral startar på måndag den 5 februari
och arbetet beräknas pågå under cirka 14 dagar. Leverans av anläggning och
material sker fredag den 2 februari, och kan medföra en del störningar
i fastighetens bottenvåning och källarplan.

Genomförda besiktningar

Nu har tidigare aviserade besiktningar av eldstäder och balkonger genomförts
utan anmärkning.