23 jan. 2020

Avloppsstammarna i källaren

 Vid senaste årsstämman informerades om att avloppsstammarna i källaren filmats
och besiktigats. Det konstaterades då att åtgärder måste vidtas för att säkerställa
rörens täthet.

Tidpunkten för arbetet börjar närma sig - styrelsen är nu i slutförhandlingar med
entreprenörer - och beräknas äga rum inom det närmaste halvåret.

Information om hur detta påverkar oss, samt tidplan, kommer att sändas ut
till medlemmarna så snart som möjligt.