Föreningen


Styrelse
Gunnar Holmar, ordförande
Marianne Björkman, sekreterare
Kristian Petersson, ledamot
Birgitta Holmar, ledamot
Ylva Tegnér, suppleant
Marie Jakobsson Ueda, suppleant

Adress

Brf Bigarråträdet 3 Polhemsgatan 6 112 36 Stockholm
Postfack till föreningen finns i entrén

Mejl
Du når styrelsen på mejladress: 
styrelsen@polhemsgatan6.se

Organisationsnummer
716403-4063

Bank

Bg: 5602-3591 (för inbetaln utan OCR-nummer)
Bg: 5630-7218 (OCR-anknutet)