29 nov. 2012

SBC sköter vår ekonomiska förvaltning


SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum, sköter sedan flera år vår ekonomiska förvaltning. Det innebär att de sköter bokföring, betalar fakturor, tar in månadsavgifter och hyror, gör bokslut och deklaration för föreningen. SBC tillhandahåller också en webbportal där vi samlar allt som styrelsen behöver för sitt arbete men också den information som är endast för medlemmar. Du når SBCs portal via länk på vår webbplats www.polhemsgatan6.se. Inloggningsuppgifter ska du ha fått i ett mejl från styrelsen. Saknar du det kontaktar du hanna.bergenwald@gmail.com.