1 feb. 2018

Hemförsäkring

I samband med den årliga genomgången av fastighetens försäkringar,
vill styrelsen påminna alla medlemmar om att hemförsäkring med
så kallat bostadsrättstillägg tecknas individuellt av varje lägenhetsinnehavare.