30 apr. 2020

Skorstensarbetet startar

Det tidigare aviserade arbetet med pannskorstenen kommer att sätta
igång den 6 maj och beräknas pågå under drygt en månad. Entreprenör är
Gunnar Blomgren AB.

26 apr. 2020

Föreningsstämman 2020

Nu finns årsredovisning samt inbjudan till årsstämma i medlemmarnas postfack.
Som framgår där, kommer stämman att hållas utomhus på restaurang
Petite France den 18 maj klockan 19.00.

22 apr. 2020

Vårstädningen 25 april är inställd

På grund av risken för smittspridning av Coronaviruset, ställer vi in
städdagen på gården i vår. Vi anlitar trädgårdsservice för att klippa, räfsa
och ersätta de plantor som saknas i rabatterna.

En container parkeras dock utanför porten enligt plan, fredag 24 april
till söndag 26 april. Läs vidare på anslaget i porten om vilket slags
avfall vi får slänga där.