21 feb. 2018

Föreningsstämma 2018

Årets föreningsstämma är planerad att hållas den 7 maj.
Formell inbjudan med alla detaljer kommer att distribueras
till medlemmarna i god tid innan.