25 mars 2019

Byte av dagvattenbrunn

Den utvändiga dagvattenbrunnen/-ledningen i hörnet norr om gårdshuset
är trasig och kommer att bytas. Arbetet, som utförs av Lawab och bland annat
omfattar en del schaktning, kommer att påbörjas under vecka 13 och beräknas 
ta två till tre veckor.

1 mars 2019

Dags för OVK - Obligatorisk ventilationskontroll

OVK kommer att utföras i fastighetens alla lägenheter och lokaler
onsdagen den 24 april.

OVK betyder Obligatorisk Ventilationskontroll och är en lagstadgad
besiktning av en byggnads ventilationssystem. Kontrollen kommer
att göras av ACC Byggkonsulter AB som är certifierade att utföra sådana
funktionskontroller.

ACC måste få tillgång till fastighetens alla utrymmen den 24 april,
och vi återkommer med detaljer kring tidplan och hur vi kan hantera
tillträde till er lägenhet om ni inte har möjlighet att vara hemma.
Kontrollen i lägenheten tar ca 20 minuter och innebär mätning av till- och frånluft.

Föreningsstämma 2019


Årets föreningsstämma är planerad att hållas den 20 maj kl 19.00.
Formell inbjudan med alla detaljer kommer att distribueras
till medlemmarna i god tid innan.

Vårstädning 13 april

Vi samlas för den traditionella vårstädningen av vår gård och våra
allmänna utrymmen lördagen den 13 april kl 10-12. Som vanligt har
vi beställt en container där ni kan passa på att slänga era grovsopor.
Vi avslutar med korvgrillning. Välkomna!