4 okt. 2019

Åtgärder efter OVK-besiktningen

Ventilationsföretaget Air Cano har fått i uppdrag att utföra de justeringar
som krävs för att vi ska få en bra och godkänd ventilation i fastigheten.

Air Canos medarbetare kommer att behöva tillgång till samtliga lägenheter
och lokaler i vår fastighet under perioden 30/10 - 1/11, kl 8.00 - 17.00.

Detaljerad information om hur detta ska gå till kommer att läggas i era postfack.