31 maj 2013

Gårdsvinden


Efter önskemål från medlemmar i föreningen beslutade årsstämman den 28 maj att den nyckel som går till tvättstugan nu också ska gå till gårdsvinden på plan fem.  Detta är nu åtgärdat och samtliga medlemmar har därmed direkt tillgång till gårdsvinden igen.

Styrelsen påminna om att gårdsvinden endast får användas för kortare förvaring och det som förvaras måste märkas tydligt med medlemmens namn och telefonnummer. Grovsopor eller avfall från lägenhetsrenoveringar får inte lämnas på gårdsvinden. Den delen av gårdsvinden som är närmast dörren får inte utnyttjas för förvaring då den kommer att brukas av hantverkare anställda av föreningen för att åtgärda vindsprojektet samt läckaget i källaren.

28 maj 2013

Ny ordförande i föreningen

Vid konstituerande styrelsemöte den 28 maj valdes Peter Östman till ny ordförande i föreningen. Ylva Tegnér valdes till sekreterare. Övriga ordinarie ledamöter är Kristian Pettersson och Nick Kaye. Suppleanter är Hanna Bergenwald och Camilla Seton Benthin.

27 maj 2013

29 maj: Takarbete - undvik att gå ut/in genom dörren till gården

Onsdagen den 29 maj pågår takarbete på södra delen av gathuset. Givetvis iakttar vår entreprenörer Mer Maskintjänst AB försiktighetsåtgärder men vi vill ändå uppmana er att vara uppmärksamma och undvika att gå ut/in genom porten till gården under hela dagen. Ring Ylva 0705444488 om du har några frågor. Tack!

20 maj 2013

Info från John Ericssonsgatan 5 om gårdsarbeteVi på John Ericssonsgatan 5 kommer med början 13 maj rusta upp våra uteplatser på gården, beräknas pågå under 2-3 veckor
Arbetet kommer att utföras av Stadsträdgården AB, Sten Winblad
Material kommer kanske att tas in/ut via vägen ner till Norr Mälarstrand, alternativt genom fastigheten
Stadsträdgården kommer givetvis lämna marken snygg och städad efteråt