18 mars 2018

Värmecentralen

Arbetet med byte av värmecentral är nu i sitt slutskede, och
de synpunkter och frågor som inkommit från medlemmarna
beträffande element och handdukstorkar har framförts.
Enligt projektledaren på Fortum, ska dessa åtgärdas när själva
installationsarbetet är klart.
Styrelsen kommer därför att kartlägga omfattningen av problemen,
och organisera tillträde för åtgärder i berörda lägenheter.

11 mars 2018

Storstädning 23 mars

 
Fredagen den 23 mars kommer storstädning att utföras
i fastighetens trapphus och en del allmänna utrymmen.
Arbetet utförs av våra uppskattade städare Ulla och Kjell
från Veteranpoolen.

Trädfällning hos grannen

Den 14 mars med start kl 7.30, kommer björken på grannfastighetens
gård, Polhemsgatan 4, att tas ner på grund av att den drabbats av rötskador.
Arbetet kommer att utföras av professionella trädfällare.