16 sep. 2018

Höstfint på gården

Under vecka 38 kommer Liselotte Nilsson från Trädgårdsprakt
att fortsätta påbörjat arbete med att göra våra planteringar fina.
Nu kommer nya växter, som passar vår trädgårds förutsättningar,
att planteras. Arbetet planeras pågå under två dagar.

Styrelsen återkommer med datum då vi samlas för tradtionell höststädning
och korvgrillning på gården.

Nya hyresgäster


Insiktsbyrån flyttar ut i månadsskiftet, och efterträds av
Milo Galdi Lavén AB som bedriver arkitektverksamhet.

Ny hyresgäst i Meyer Productions gamla lokal är ÅÄÖabc Creative AB,
och efter en del ombyggnadsarbeten kommer en fotostudio att flytta in.

 Vi hälsar våra nya hyresgäster välkomna till Bigarråträdet 3!