18 feb. 2019

Ombyggnad i fotostudions lokal

Byggnadsfirman Bravida har fått föreningens uppdrag att förbättra försörjningen av värme, ventilation och el i lokalen som hyrs av ÅÄÖabc AB. Ombyggnaden kommer att starta den 25 februari och beräknas vara klar i början av april.

Arbetet kommer främst att utföras i själva lokalen, men stundtals kan även vår tvättstuga, undercentral och elcentral komma att påverkas. Information om när detta inträffar kommer att meddelas i så god tid som möjligt.