28 mars 2017

Inbrott i cykelförrådetNatten till måndag hade vi påhälsning av tjuvar i cykelförrådet, och vi kan
konstatera att några har blivit av med sina cyklar. Observera att man 
själv behöver göra en polisanmälan om någonting stulits. 
Vi ber alla vara vaksamma och hålla utkik efter obehöriga.


5 mars 2017

Stadgeändring och stämmor


Den 1 juli 2016 trädde ändringar i lagen om ekonomiska föreningar samt bostadsrättslagen i kraft. Till följd av detta måste vi ändra i våra stadgar. En stadgeförändring måste i de flesta fall beslutas i två på varandra följande stämmor, varför medlemmarna kommer att kallas till extra stämma söndagen den 23 april, preliminärt kl 12.30, på Polhemsgatan 6.

Den ordinarie årsstämman planeras därefter till måndagen den 22 maj kl 19.00. Lokal meddelas senare.

Formella kallelser till stämmorna, samt förslag till nya stadgar, kommer att läggas i era postfack lite längre fram.

Vårstädning


Den 23 april kommer också vårstädning av trädgården och våra gemensamma utrymmen att äga rum, med planerad start kl 13.00. Inbjudan med detaljer kommer att läggas i era postfack.