1 feb. 2018

Ny värmecentral i fastigheten

Det planerade bytet av värmecentral startar på måndag den 5 februari
och arbetet beräknas pågå under cirka 14 dagar. Leverans av anläggning och
material sker fredag den 2 februari, och kan medföra en del störningar
i fastighetens bottenvåning och källarplan.