6 mars 2013

Vindsförråd i gårdshus


Föreningen planerar att inreda gårdsvinden till extra förråd för medlemmarna. I dagsläget avvaktar vi till dess att vi utfört åtgärder på vindarna i gatuhuset samt tätat grunden mot källaren där vi idag har läckage. Vi vill se vad kostnaderna för dessa åtgärder blir innan vi startar ytterligare projekt.

Under tiden kan gårdsvinden användas för kortare förvaring utifrån medlemmarnas behov. Vi har i samband med gårdsstädningen varje år fått tömma gårdsvinden på sopor av alla möjliga slag som ingen har velat kännas vid. Vi har därför bytt lås för att se till att vi har koll på vem som förvarar sina saker där. Vill ni utnyttja vinden så är det bara att kontakta någon i styrelsen så ser vi till att ni kommer in där.