23 apr. 2013

Årsstämma

Föreningens årstämma kommer äga rum den 28 maj klockan 19:00. Stämman hålls i vindsutrymmet över gårdshuset. På stämman kommer bl a årsredovisningen gås igenom och det är ett bra tillfälle att träffa grannar och informera sig om vad som händer i föreningen.

Det kommer bjudas på dryck och tilltugg men tyvärr saknas möbler i lokalen, så ta gärna med en stol att sitta på.

Välkommen, vi ses!

Gårdsstädning och cykelförvaring


Vi kommer i år att som vanligt städa gården tillsammans. I år sker det den 19 maj från klockan 14.00. Föreningen bjuder på kaffe och bullar och alla som kan vara med är varmt välkomna. Blir vi många blir det både fint och går snabbt.

Under hela dagen kommer vi att ha en container för grovsopor och trädgårdsavfall på gatan som alla kan utnyttja. 

Vår cykelparkering på innersidan av gårdshuset är full med cyklar. Alla som har en cykel där vill vi därför att de märker den med en liten namnbricka. Skriv ert namn och gärna lägenhetsnummer på brickan och sätt på cykeln/cyklarna. De som inte är märkta kommer vi att försöka få bort i samband med gårdsstädningen. Vi kommer också att sätta upp en skylt vid cykelparkeringen om att den endast är för föreningens medlemmar. 

Avtal tecknat med Fastighetsägarna Service


För att få en professionell teknisk förvaltning av fastigheten har vi tecknat avtal med Fastighetsägarna Service från 1 juni 2013. De kommer att göra tillsyn och skötsel i vår fastighet en gång i månaden.

Avtalet innebär att vi får kontroll på vår fastighet och våra tekniska system men också mot särskild ersättning enkelt kan beställa mindre arbeten och få de utförda i samband med att de är i fastigheten. Fastighetsägarna har även kompetens att hjälpa oss med större arbeten och projekt i fastigheten, t.ex. upphandling och projektledning av byggnadsarbeten. De kan även åtgärda problem i lägenheten som bostadsrättsinnehavaren är ansvariga för men fakturerar då respektive medlem direkt.

Felanmälan görs från och med den 1 juni 2013 enkelt till ett telefonnummer eller en mejladress. Utanför ordinarie arbetstid finns ett särskilt journummer. Uppgifterna finns på vår webbplats men kommer också att senare finnas anslagna i porten. Fram till 1 juni behöver ni fortfarande kontakta någon i styrelsen för felanmälan.