27 nov. 2017

Brandskyddskontroll


Nu är det dags för brandskyddskontroll av alla eldstäder i vårt hus, och 
den måste göras för att säkerställa att vi får elda i våra öppna spisar.

Kontrollen görs av skorstensfejarmästare Lars Sundström AB 
onsdagen den 6 december mellan kl 9.00 och 14.30. Kontrollanten 
kommer att inspektera eldstaden samt rökkanalen, och behöver 
således komma in i lägenheten.

Ni som är berörda kommer att få information i era postlådor hur 
ni ska gå tillväga om ni inte har möjlighet att vara hemma den dagen.