23 mars 2022

Vårens gemensamma städdag äger rum den 9 april

Vårens städdag kommer att ske lördagen den 9 april kl 11-14.

Vi hjälps åt att städa upp såväl utomhus som inomhus i våra gemensamma
utrymmen. Som vanligt avslutar vi med korvgrillning och trevlig samvaro
på gården. Alla medlemmar är välkomna - trädgårdsverktyg finns, men ta
med handskar!

En container kommer att vara uppställd utanför porten från och med
fredag 8 april  till och med söndag 10 april. Mer information om vad vi får slänga i containern kommer.

Väl mött!

Styrelsen


 

3 mars 2022

Renovering av tvättstugan

I månadsskiftet mars/april kommer föreningens tvättstuga förses med nya effektiva och mer miljövänliga maskiner.

Arbetet startar måndagen den 28 mars och beräknas pågå under tre veckor. Under denna period kommer tvättstugan att vara stängd. Ytterligare information kommer att läggas i era postfack.

2 mars 2022

Föreningsstämma 2022

Årets föreningsstämma är planerad till tisdagen den 17 maj kl 18.00.
En formell inbjudan med alla detaljer kommer att distribueras till
medlemmarna i god tid innan.