10 juni 2020

Bättringsmålning av lägenhetsdörrar

Fredagen den 12 juni kommer vi att bättringsmåla skadade
lägenhetsdörrar. När målningen är utförd kommer en nymålat-lapp
att sättas upp på respektive dörr. Torktiden för färgen beräknas till
cirka fyra timmar.