4 apr. 2017

Vårstädning och extrastämma söndag 23 april 13 - 15

Välkomna till extrastämma om stadgeändringar för vår bostadsrättsförening
söndagen den 23 april kl 13.00. Förslag till nya stadgar har lagts i era
brevlådor.

Sedan tar vi och röjer bort vintern på gården och gammalt skräp i källaren!
En container parkeras utanför porten fredag 21 - söndag 23 april.
Vi får lägga i "blandat avfall" - dvs trädgårdsavfall, möbler, skräp och kläder etc.
Dock ej el/elektronik, lampor, farligt avfall som färgrester, batterier, bildäck eller
hushållsavfall.
Välkomna till en trevlig dag med korv & öl!
Trädgårdsredskap finns för utlåning, men ta med egna handskar!