2 maj 2017

Föreningsstämma den 22 maj kl 19.00

Ordinarie föreningsstämma hålls den 22 maj kl 19.00 på restaurang NEWT, Polhemsgatan 15. Kallelse med förslag till dagordning har lagts i era postfack.
Alla medlemmar hälsas varmt välkomna!