29 jan. 2017

Informationsmötet med Stockholms Stadsnät

I onsdags, den 25:e januari, hölls det aviserade informationsmötet med Stockholms Stadsnät. Enligt den preliminära tidplanen kommer indragningen i trapphuset att göras i mitten av mars, följt av installation i lägenheterna i slutet av mars/början av april. Tips och råd samt kontaktuppgifter från Stockholms Stadsnät har lagts i era brevlådor. Styrelsen återkommer med mer detaljerad information när den slutliga tidplanen är fastställd.

15 jan. 2017

Mer om bredband

Alla medlemmar hälsas välkomna till informationsmöte om den förestående fiberuppkopplingen i vår fastighet.

Vi får besök av en representant från Stockholms Stadsnät som kommer att ansvara för byggnation och installation i huset och i lägenheterna.

Tid: Onsdag 25 januari kl 18.30        Mötesplats: Trapphuset vid entrén

Välkomna!
Styrelsen

2 jan. 2017

Bredband

Efter beslut vid årsstämman i maj 2016  har styrelsen arbetat vidare med projektet att få in snabbare bredband i vår fastighet, och i december tecknade föreningen avtal med Stockholms Stadsnät.

Installationen kommer att ske under våren, och vi återkommer med mer information i era brevlådor så snart Stockholms Stadsnät är klara med sin detaljplanering.