27 juni 2019

Trädvård

Torsdagen den 4 juli kommer arborister från Järna Trädvård hit för att beskära
träden på vår gård. Detta utförs för att hålla träden friska och vackra.

Därmed är den sista etappen i arbetet med att göra trädgården fin avklarad.

2 juni 2019

Arbete i tvättstugan

Just nu arbetar Fastighetsägarnas team med att byta ventiler i
distributionssystemet för värmeledningarna i fastigheten. Detta
kan medföra visst oljud, och det kan vara lite rörigt i tvättstugan.
Arbetet beräknas vara klart under veckan som kommer.