28 apr. 2022

Föreningsstämma: Nytt datum 31 maj

 Årets föreningsstämma kommer att äga rum tisdagen den 31 maj kl 18.00. Formell kallelse kommer att distribueras till medlemmarna i god tid innan stämman.