2 juni 2019

Arbete i tvättstugan

Just nu arbetar Fastighetsägarnas team med att byta ventiler i
distributionssystemet för värmeledningarna i fastigheten. Detta
kan medföra visst oljud, och det kan vara lite rörigt i tvättstugan.
Arbetet beräknas vara klart under veckan som kommer.

25 mars 2019

Byte av dagvattenbrunn

Den utvändiga dagvattenbrunnen/-ledningen i hörnet norr om gårdshuset
är trasig och kommer att bytas. Arbetet, som utförs av Lawab och bland annat
omfattar en del schaktning, kommer att påbörjas under vecka 13 och beräknas 
ta två till tre veckor.

1 mars 2019

Dags för OVK - Obligatorisk ventilationskontroll

OVK kommer att utföras i fastighetens alla lägenheter och lokaler
onsdagen den 24 april.

OVK betyder Obligatorisk Ventilationskontroll och är en lagstadgad
besiktning av en byggnads ventilationssystem. Kontrollen kommer
att göras av ACC Byggkonsulter AB som är certifierade att utföra sådana
funktionskontroller.

ACC måste få tillgång till fastighetens alla utrymmen den 24 april,
och vi återkommer med detaljer kring tidplan och hur vi kan hantera
tillträde till er lägenhet om ni inte har möjlighet att vara hemma.
Kontrollen i lägenheten tar ca 20 minuter och innebär mätning av till- och frånluft.

Föreningsstämma 2019


Årets föreningsstämma är planerad att hållas den 20 maj kl 19.00.
Formell inbjudan med alla detaljer kommer att distribueras
till medlemmarna i god tid innan.

Vårstädning 13 april

Vi samlas för den traditionella vårstädningen av vår gård och våra
allmänna utrymmen lördagen den 13 april kl 10-12. Som vanligt har
vi beställt en container där ni kan passa på att slänga era grovsopor.
Vi avslutar med korvgrillning. Välkomna!

18 feb. 2019

Ombyggnad i fotostudions lokal

Byggnadsfirman Bravida har fått föreningens uppdrag att förbättra försörjningen av värme, ventilation och el i lokalen som hyrs av ÅÄÖabc AB. Ombyggnaden kommer att starta den 25 februari och beräknas vara klar i början av april.

Arbetet kommer främst att utföras i själva lokalen, men stundtals kan även vår tvättstuga, undercentral och elcentral komma att påverkas. Information om när detta inträffar kommer att meddelas i så god tid som möjligt.

16 okt. 2018

Sopsortering och återvinning

Inför föreningens höststädning har Gi Byström låtit sammanställa
och dela ut användbar information om vad som allmänt gäller
för sopsortering och återvinning i Stockholm. Informationen återfinns
även på föreningens hemsida, under rubriken "Dokument". Frågor
besvaras gärna av Gi på mailadress gi.bystrom@gmail.com.


Follow by Email