2 maj 2017

Föreningsstämma den 22 maj kl 19.00

Ordinarie föreningsstämma hålls den 22 maj kl 19.00 på restaurang NEWT, Polhemsgatan 15. Kallelse med förslag till dagordning har lagts i era postfack.
Alla medlemmar hälsas varmt välkomna!

4 apr. 2017

Vårstädning och extrastämma söndag 23 april 13 - 15

Välkomna till extrastämma om stadgeändringar för vår bostadsrättsförening
söndagen den 23 april kl 13.00. Förslag till nya stadgar har lagts i era
brevlådor.

Sedan tar vi och röjer bort vintern på gården och gammalt skräp i källaren!
En container parkeras utanför porten fredag 21 - söndag 23 april.
Vi får lägga i "blandat avfall" - dvs trädgårdsavfall, möbler, skräp och kläder etc.
Dock ej el/elektronik, lampor, farligt avfall som färgrester, batterier, bildäck eller
hushållsavfall.
Välkomna till en trevlig dag med korv & öl!
Trädgårdsredskap finns för utlåning, men ta med egna handskar!

28 mars 2017

Inbrott i cykelförrådetNatten till måndag hade vi påhälsning av tjuvar i cykelförrådet, och vi kan
konstatera att några har blivit av med sina cyklar. Observera att man 
själv behöver göra en polisanmälan om någonting stulits. 
Vi ber alla vara vaksamma och hålla utkik efter obehöriga.


5 mars 2017

Stadgeändring och stämmor


Den 1 juli 2016 trädde ändringar i lagen om ekonomiska föreningar samt bostadsrättslagen i kraft. Till följd av detta måste vi ändra i våra stadgar. En stadgeförändring måste i de flesta fall beslutas i två på varandra följande stämmor, varför medlemmarna kommer att kallas till extra stämma söndagen den 23 april, preliminärt kl 12.30, på Polhemsgatan 6.

Den ordinarie årsstämman planeras därefter till måndagen den 22 maj kl 19.00. Lokal meddelas senare.

Formella kallelser till stämmorna, samt förslag till nya stadgar, kommer att läggas i era postfack lite längre fram.

Vårstädning


Den 23 april kommer också vårstädning av trädgården och våra gemensamma utrymmen att äga rum, med planerad start kl 13.00. Inbjudan med detaljer kommer att läggas i era postfack.

29 jan. 2017

Informationsmötet med Stockholms Stadsnät

I onsdags, den 25:e januari, hölls det aviserade informationsmötet med Stockholms Stadsnät. Enligt den preliminära tidplanen kommer indragningen i trapphuset att göras i mitten av mars, följt av installation i lägenheterna i slutet av mars/början av april. Tips och råd samt kontaktuppgifter från Stockholms Stadsnät har lagts i era brevlådor. Styrelsen återkommer med mer detaljerad information när den slutliga tidplanen är fastställd.

15 jan. 2017

Mer om bredband

Alla medlemmar hälsas välkomna till informationsmöte om den förestående fiberuppkopplingen i vår fastighet.

Vi får besök av en representant från Stockholms Stadsnät som kommer att ansvara för byggnation och installation i huset och i lägenheterna.

Tid: Onsdag 25 januari kl 18.30        Mötesplats: Trapphuset vid entrén

Välkomna!
Styrelsen

Follow by Email