15 apr. 2018

Vårstädning 20 maj

Vi samlas för den traditionella vårstädningen av vår gård och våra
allmänna utrymmen söndagen den 20 maj kl 13 - 15. Ytterligare
detaljer kommer längre fram.

18 mars 2018

Värmecentralen

Arbetet med byte av värmecentral är nu i sitt slutskede, och
de synpunkter och frågor som inkommit från medlemmarna
beträffande element och handdukstorkar har framförts.
Enligt projektledaren på Fortum, ska dessa åtgärdas när själva
installationsarbetet är klart.
Styrelsen kommer därför att kartlägga omfattningen av problemen,
och organisera tillträde för åtgärder i berörda lägenheter.

11 mars 2018

Storstädning 23 mars

 
Fredagen den 23 mars kommer storstädning att utföras
i fastighetens trapphus och en del allmänna utrymmen.
Arbetet utförs av våra uppskattade städare Ulla och Kjell
från Veteranpoolen.

Trädfällning hos grannen

Den 14 mars med start kl 7.30, kommer björken på grannfastighetens
gård, Polhemsgatan 4, att tas ner på grund av att den drabbats av rötskador.
Arbetet kommer att utföras av professionella trädfällare.


21 feb. 2018

Föreningsstämma 2018

Årets föreningsstämma är planerad att hållas den 7 maj.
Formell inbjudan med alla detaljer kommer att distribueras
till medlemmarna i god tid innan.

1 feb. 2018

Hemförsäkring

I samband med den årliga genomgången av fastighetens försäkringar,
vill styrelsen påminna alla medlemmar om att hemförsäkring med
så kallat bostadsrättstillägg tecknas individuellt av varje lägenhetsinnehavare.

Ny värmecentral i fastigheten

Det planerade bytet av värmecentral startar på måndag den 5 februari
och arbetet beräknas pågå under cirka 14 dagar. Leverans av anläggning och
material sker fredag den 2 februari, och kan medföra en del störningar
i fastighetens bottenvåning och källarplan.

Follow by Email