1 feb. 2018

Hemförsäkring

I samband med den årliga genomgången av fastighetens försäkringar,
vill styrelsen påminna alla medlemmar om att hemförsäkring med
så kallat bostadsrättstillägg tecknas individuellt av varje lägenhetsinnehavare.

Ny värmecentral i fastigheten

Det planerade bytet av värmecentral startar på måndag den 5 februari
och arbetet beräknas pågå under cirka 14 dagar. Leverans av anläggning och
material sker fredag den 2 februari, och kan medföra en del störningar
i fastighetens bottenvåning och källarplan.

Genomförda besiktningar

Nu har tidigare aviserade besiktningar av eldstäder och balkonger genomförts
utan anmärkning.

17 dec. 2017

Besiktning av balkonger

Den 11 januari kommer besiktning av fastighetens ursprungliga balkonger
att utföras. Det handlar då om balkongerna mot gatan, "byggmästarbalkongen"
samt vädringsbalkongerna i trapphuset. Detaljerad information till dem som
berörs har lagts i postlådorna.

27 nov. 2017

Brandskyddskontroll


Nu är det dags för brandskyddskontroll av alla eldstäder i vårt hus, och 
den måste göras för att säkerställa att vi får elda i våra öppna spisar.

Kontrollen görs av skorstensfejarmästare Lars Sundström AB 
onsdagen den 6 december mellan kl 9.00 och 14.30. Kontrollanten 
kommer att inspektera eldstaden samt rökkanalen, och behöver 
således komma in i lägenheten.

Ni som är berörda kommer att få information i era postlådor hur 
ni ska gå tillväga om ni inte har möjlighet att vara hemma den dagen.

4 sep. 2017

Städdag på gården söndag 15 oktober, klockan 13 -15

Nu tar vi och röjer bort ogräs och löv på gården och gammalt skräp i källaren!

En container parkeras utanför porten fredag 13 - söndag 15 oktober,
som också får användas för medlemmarnas grovsopor.  Vi får lägga
i "blandat avfall", dvs trädgårdsavfall, möbler, skräp, och kläder. Dock
INTE el/elektronik, lampor, farligt avfall som färgrester, batterier,
bildäck eller hushållsavfall.

Välkomna till en trevlig dag med korv & öl!

Trädgårdsredskap finns för utlåning men ta med egna handskar.

19 juni 2017

Årsredovisning och nya stadgar

Nu hittar ni senaste årsredovisning samt föreningens nya stadgar på hemsidan
under fliken "Dokument".

Follow by Email