6 mars 2023

Nu byter vi portkod

Från och med den 6 mars gäller ny portkod. Ni hittar den nya koden i
era postfack.
Den gamla koden kommer att ligga kvar parallellt fram till helgen.

22 okt. 2022

Höststädning på gården 29 oktober

Dags för vår traditionella höststädning av gård och gemensamma utrymmen!
Vi samlas lördagen den 29 oktober kl 11-13 och avslutar med korvgrillning.

En container ställs utanför fastigheten fredag 28 - söndag 30 oktober.
Detaljer om vad som får slängas finns angivet på anslaget i porten.

Välkomna!

Avloppsspolning

Styrelsen vill påminna om att Svensk Röranalys AB kommer att genomföra avloppsspolning tisdagen den 25 oktober och då behöver tillgång till samtliga lägenheter och lokaler i fastigheten. Detaljerad information om hur detta går till, inklusive inlämning av nycklar för de som inte kan vara hemma, har distribuerats i postfacken.

15 sep. 2022

Årsavgifter 2023

Information om medlemmarnas årsavgifter 2023 distribuerades av styrelsen till postfacken 2022-09-13.

28 apr. 2022

Föreningsstämma: Nytt datum 31 maj

 Årets föreningsstämma kommer att äga rum tisdagen den 31 maj kl 18.00. Formell kallelse kommer att distribueras till medlemmarna i god tid innan stämman.

23 mars 2022

Vårens gemensamma städdag äger rum den 9 april

Vårens städdag kommer att ske lördagen den 9 april kl 11-14.

Vi hjälps åt att städa upp såväl utomhus som inomhus i våra gemensamma
utrymmen. Som vanligt avslutar vi med korvgrillning och trevlig samvaro
på gården. Alla medlemmar är välkomna - trädgårdsverktyg finns, men ta
med handskar!

En container kommer att vara uppställd utanför porten från och med
fredag 8 april  till och med söndag 10 april. Mer information om vad vi får slänga i containern kommer.

Väl mött!

Styrelsen


 

3 mars 2022

Renovering av tvättstugan

I månadsskiftet mars/april kommer föreningens tvättstuga förses med nya effektiva och mer miljövänliga maskiner.

Arbetet startar måndagen den 28 mars och beräknas pågå under tre veckor. Under denna period kommer tvättstugan att vara stängd. Ytterligare information kommer att läggas i era postfack.