29 jan. 2017

Informationsmötet med Stockholms Stadsnät

I onsdags, den 25:e januari, hölls det aviserade informationsmötet med Stockholms Stadsnät. Enligt den preliminära tidplanen kommer indragningen i trapphuset att göras i mitten av mars, följt av installation i lägenheterna i slutet av mars/början av april. Tips och råd samt kontaktuppgifter från Stockholms Stadsnät har lagts i era brevlådor. Styrelsen återkommer med mer detaljerad information när den slutliga tidplanen är fastställd.

15 jan. 2017

Mer om bredband

Alla medlemmar hälsas välkomna till informationsmöte om den förestående fiberuppkopplingen i vår fastighet.

Vi får besök av en representant från Stockholms Stadsnät som kommer att ansvara för byggnation och installation i huset och i lägenheterna.

Tid: Onsdag 25 januari kl 18.30        Mötesplats: Trapphuset vid entrén

Välkomna!
Styrelsen

2 jan. 2017

Bredband

Efter beslut vid årsstämman i maj 2016  har styrelsen arbetat vidare med projektet att få in snabbare bredband i vår fastighet, och i december tecknade föreningen avtal med Stockholms Stadsnät.

Installationen kommer att ske under våren, och vi återkommer med mer information i era brevlådor så snart Stockholms Stadsnät är klara med sin detaljplanering.


14 mars 2016

Angående korttidsuthyrning

Läs gärna styrelsens syn på korttidssuthyrning i följande dokument. Det är inga nya regler som antagits, utan bara ett förtydligande.

25 aug. 2015

Höststädning av gården

Den 4 oktober klockan 13.00 samlas vi för att fixa till i trädgården. Vi räknar med att vara klara vid 15.00 och vi serverar korv och kaffe. Ta med arbetshandskar och sekatör om ni har.

Under helgen kommer vi att ha container för gropsopor på gatan. Nyckeln till containern hänger innanför porten på höger sida. Fyll inte mer än att vi har plats för vårt trädgårdsavfall (det brukar bli motsvarande ett tjugotal säckar).

Välkomna!

27 maj 2015

Föreningsstämma den 11 juni klockan 19:00

Nu har det återigen blivit dags för stämma. Den kommer att hållas torsdagen den 11 juni klockan 19:00 på restaurang Petite France.

7 apr. 2015

Vårstädning på gården och i källaren

Den 26 april kl 13.00 samlas vi på gården för att snygga till inför sommaren.

En container kommer som vanligt att finnas placerad utanför porten. Där kommer "blandat avfall" kunna kastas (dvs trädgårdsavfall, möbler, skräp, kläder. Dock ej: el/elektronik, lampor, farligt avfall som färgrester, batterier, bildäck och hushållsavfall…).


När vi är klara grillar vi korv och har det trevligt tillsammans!

Välkomna!

Follow by Email