20 aug. 2019

Tidplan för översyn av balkonger

FP Bygg & Förvaltning kommer att påbörja arbetet med balkongerna
på måndag den 26 augusti, med start kl 8.30. Först görs en översyn av
varje balkong, och därefter genomförs åtgärder efter behov.

För dem som inte själva är hemma och kan släppa in hantverkarna, finns
möjligheten att lämna nycklar måndag morgon 26 augusti till Marianne
Björkman, 1 tr, som också kan kontaktas för eventuella frågor.

7 aug. 2019

Översyn av balkonger

Besiktning av fastighetens balkonger mot gården gjordes i våras.
Det visade sig att vissa svaga trägolv behöver renoveras.

Styrelsen har kontaktat byggfirman FP Bygg & Förvaltning AB,  som
kommer att gå igenom alla balkonger och åtgärda de golv som behövs under
vecka 35 (26 - 30 augusti).

Senast den 26 augusti behöver därför alla balkonger vara tömda och golven
vara helt frilagda.

Styrelsen återkommer med besked om vilka dagar ni behöver göra
lägenheterna tillgängliga för hantverkarna och hur ni kan lämna nycklar om
så behövs.



27 juni 2019

Trädvård

Torsdagen den 4 juli kommer arborister från Järna Trädvård hit för att beskära
träden på vår gård. Detta utförs för att hålla träden friska och vackra.

Därmed är den sista etappen i arbetet med att göra trädgården fin avklarad.

2 juni 2019

Arbete i tvättstugan

Just nu arbetar Fastighetsägarnas team med att byta ventiler i
distributionssystemet för värmeledningarna i fastigheten. Detta
kan medföra visst oljud, och det kan vara lite rörigt i tvättstugan.
Arbetet beräknas vara klart under veckan som kommer.

25 mars 2019

Byte av dagvattenbrunn

Den utvändiga dagvattenbrunnen/-ledningen i hörnet norr om gårdshuset
är trasig och kommer att bytas. Arbetet, som utförs av Lawab och bland annat
omfattar en del schaktning, kommer att påbörjas under vecka 13 och beräknas 
ta två till tre veckor.

1 mars 2019

Dags för OVK - Obligatorisk ventilationskontroll

OVK kommer att utföras i fastighetens alla lägenheter och lokaler
onsdagen den 24 april.

OVK betyder Obligatorisk Ventilationskontroll och är en lagstadgad
besiktning av en byggnads ventilationssystem. Kontrollen kommer
att göras av ACC Byggkonsulter AB som är certifierade att utföra sådana
funktionskontroller.

ACC måste få tillgång till fastighetens alla utrymmen den 24 april,
och vi återkommer med detaljer kring tidplan och hur vi kan hantera
tillträde till er lägenhet om ni inte har möjlighet att vara hemma.
Kontrollen i lägenheten tar ca 20 minuter och innebär mätning av till- och frånluft.

Föreningsstämma 2019


Årets föreningsstämma är planerad att hållas den 20 maj kl 19.00.
Formell inbjudan med alla detaljer kommer att distribueras
till medlemmarna i god tid innan.

Follow by Email