1 feb. 2018

Genomförda besiktningar

Nu har tidigare aviserade besiktningar av eldstäder och balkonger genomförts
utan anmärkning.