22 apr. 2020

Vårstädningen 25 april är inställd

På grund av risken för smittspridning av Coronaviruset, ställer vi in
städdagen på gården i vår. Vi anlitar trädgårdsservice för att klippa, räfsa
och ersätta de plantor som saknas i rabatterna.

En container parkeras dock utanför porten enligt plan, fredag 24 april
till söndag 26 april. Läs vidare på anslaget i porten om vilket slags
avfall vi får slänga där.