30 apr. 2020

Skorstensarbetet startar

Det tidigare aviserade arbetet med pannskorstenen kommer att sätta
igång den 6 maj och beräknas pågå under drygt en månad. Entreprenör är
Gunnar Blomgren AB.