26 apr. 2020

Föreningsstämman 2020

Nu finns årsredovisning samt inbjudan till årsstämma i medlemmarnas postfack.
Som framgår där, kommer stämman att hållas utomhus på restaurang
Petite France den 18 maj klockan 19.00.