1 mars 2019

Dags för OVK - Obligatorisk ventilationskontroll

OVK kommer att utföras i fastighetens alla lägenheter och lokaler
onsdagen den 24 april.

OVK betyder Obligatorisk Ventilationskontroll och är en lagstadgad
besiktning av en byggnads ventilationssystem. Kontrollen kommer
att göras av ACC Byggkonsulter AB som är certifierade att utföra sådana
funktionskontroller.

ACC måste få tillgång till fastighetens alla utrymmen den 24 april,
och vi återkommer med detaljer kring tidplan och hur vi kan hantera
tillträde till er lägenhet om ni inte har möjlighet att vara hemma.
Kontrollen i lägenheten tar ca 20 minuter och innebär mätning av till- och frånluft.