1 mars 2019

Föreningsstämma 2019


Årets föreningsstämma är planerad att hållas den 20 maj kl 19.00.
Formell inbjudan med alla detaljer kommer att distribueras
till medlemmarna i god tid innan.