25 mars 2019

Byte av dagvattenbrunn

Den utvändiga dagvattenbrunnen/-ledningen i hörnet norr om gårdshuset
är trasig och kommer att bytas. Arbetet, som utförs av Lawab och bland annat
omfattar en del schaktning, kommer att påbörjas under vecka 13 och beräknas 
ta två till tre veckor.