28 maj 2013

Ny ordförande i föreningen

Vid konstituerande styrelsemöte den 28 maj valdes Peter Östman till ny ordförande i föreningen. Ylva Tegnér valdes till sekreterare. Övriga ordinarie ledamöter är Kristian Pettersson och Nick Kaye. Suppleanter är Hanna Bergenwald och Camilla Seton Benthin.