20 maj 2013

Info från John Ericssonsgatan 5 om gårdsarbeteVi på John Ericssonsgatan 5 kommer med början 13 maj rusta upp våra uteplatser på gården, beräknas pågå under 2-3 veckor
Arbetet kommer att utföras av Stadsträdgården AB, Sten Winblad
Material kommer kanske att tas in/ut via vägen ner till Norr Mälarstrand, alternativt genom fastigheten
Stadsträdgården kommer givetvis lämna marken snygg och städad efteråt