31 maj 2013

Gårdsvinden


Efter önskemål från medlemmar i föreningen beslutade årsstämman den 28 maj att den nyckel som går till tvättstugan nu också ska gå till gårdsvinden på plan fem.  Detta är nu åtgärdat och samtliga medlemmar har därmed direkt tillgång till gårdsvinden igen.

Styrelsen påminna om att gårdsvinden endast får användas för kortare förvaring och det som förvaras måste märkas tydligt med medlemmens namn och telefonnummer. Grovsopor eller avfall från lägenhetsrenoveringar får inte lämnas på gårdsvinden. Den delen av gårdsvinden som är närmast dörren får inte utnyttjas för förvaring då den kommer att brukas av hantverkare anställda av föreningen för att åtgärda vindsprojektet samt läckaget i källaren.