2 mars 2022

Föreningsstämma 2022

Årets föreningsstämma är planerad till tisdagen den 17 maj kl 18.00.
En formell inbjudan med alla detaljer kommer att distribueras till
medlemmarna i god tid innan.