3 mars 2022

Renovering av tvättstugan

I månadsskiftet mars/april kommer föreningens tvättstuga förses med nya effektiva och mer miljövänliga maskiner.

Arbetet startar måndagen den 28 mars och beräknas pågå under tre veckor. Under denna period kommer tvättstugan att vara stängd. Ytterligare information kommer att läggas i era postfack.