20 mars 2020

Vårstädning lördag 25 april kl 10 - 13

Föreningen planerar vårens städdag att hållas den 25 april.

Vi hjälps åt att städa upp såväl utomhus som inomhus i våra gemensamma
utrymmen. Som vanligt avslutar vi med korvgrillning och trevlig samvaro
på gården. Alla medlemmar är välkomna - trädgårdsverktyg finns, men ta
med handskar!

Speciellt viktigt är det att alla "extra" sparade saker som hamnat på vinden
kommer bort, eftersom vi behöver utrymmet när vissa källarkontor ska vara
utrymda i augusti.

En container kommer att vara uppställd utanför porten från och med
fredag 24 april  till och med söndag 26 april.

Med tanke på omständigheterna kring Corona-viruset kan datumet komma att
flyttas. Meddelande om detta kommer då att skickas ut.