4 mars 2020

Tätning av avloppsrören i källaren

Styrelsen har nu tecknat kontrakt med Svensk Röranalys AB för tätning,
s k relining, av avloppsrören i källaren. Arbetet påbörjas den 10 augusti,
vilket ger oss god tid för förberedelser.

En detaljerad tid- och åtgärdsplan tas fram av entreprenören i slutet av maj.
Styrelsen kommer därefter att informera varje medlem och hyresgäst om
hur arbetet påverkar var och en. Dessutom kommer ett informationsmöte
att hållas av styrelsen den 23 juni kl 18.00. Representanter från Svensk Röranalys
finns då på plats för att svara på frågor.

Arbetet förväntas pågå under 5-6 veckor, och under tiden kommer ett temporärt
avlopp att kopplas in. Det innebär att vi kan bo och leva som vanligt under
byggtiden. Ett undantag är tvättstugan som måste vara avstängd under del av denna
tid. Några källarförråd kommer också att behöva tömmas innan den 10 augusti.
Provisorisk yta för dessa förråd kommer att erbjudas under byggtiden.