1 mars 2020

Föreningsstämma 2020

Årets föreningsstämma är planerad att hållas den 18 maj kl 19.00.
En formell inbjudan med alla detaljer kommer att distribueras till
medlemmarna i god tid innan.