7 aug. 2019

Översyn av balkonger

Besiktning av fastighetens balkonger mot gården gjordes i våras.
Det visade sig att vissa svaga trägolv behöver renoveras.

Styrelsen har kontaktat byggfirman FP Bygg & Förvaltning AB,  som
kommer att gå igenom alla balkonger och åtgärda de golv som behövs under
vecka 35 (26 - 30 augusti).

Senast den 26 augusti behöver därför alla balkonger vara tömda och golven
vara helt frilagda.

Styrelsen återkommer med besked om vilka dagar ni behöver göra
lägenheterna tillgängliga för hantverkarna och hur ni kan lämna nycklar om
så behövs.