27 juni 2019

Trädvård

Torsdagen den 4 juli kommer arborister från Järna Trädvård hit för att beskära
träden på vår gård. Detta utförs för att hålla träden friska och vackra.

Därmed är den sista etappen i arbetet med att göra trädgården fin avklarad.