20 aug. 2019

Tidplan för översyn av balkonger

FP Bygg & Förvaltning kommer att påbörja arbetet med balkongerna
på måndag den 26 augusti, med start kl 8.30. Först görs en översyn av
varje balkong, och därefter genomförs åtgärder efter behov.

För dem som inte själva är hemma och kan släppa in hantverkarna, finns
möjligheten att lämna nycklar måndag morgon 26 augusti till Marianne
Björkman, 1 tr, som också kan kontaktas för eventuella frågor.