2 juni 2019

Arbete i tvättstugan

Just nu arbetar Fastighetsägarnas team med att byta ventiler i
distributionssystemet för värmeledningarna i fastigheten. Detta
kan medföra visst oljud, och det kan vara lite rörigt i tvättstugan.
Arbetet beräknas vara klart under veckan som kommer.