11 mars 2018

Trädfällning hos grannen

Den 14 mars med start kl 7.30, kommer björken på grannfastighetens
gård, Polhemsgatan 4, att tas ner på grund av att den drabbats av rötskador.
Arbetet kommer att utföras av professionella trädfällare.