18 mars 2018

Värmecentralen

Arbetet med byte av värmecentral är nu i sitt slutskede, och
de synpunkter och frågor som inkommit från medlemmarna
beträffande element och handdukstorkar har framförts.
Enligt projektledaren på Fortum, ska dessa åtgärdas när själva
installationsarbetet är klart.
Styrelsen kommer därför att kartlägga omfattningen av problemen,
och organisera tillträde för åtgärder i berörda lägenheter.