17 dec. 2017

Besiktning av balkonger

Den 11 januari kommer besiktning av fastighetens ursprungliga balkonger
att utföras. Det handlar då om balkongerna mot gatan, "byggmästarbalkongen"
samt vädringsbalkongerna i trapphuset. Detaljerad information till dem som
berörs har lagts i postlådorna.