24 juni 2013

Grannsamverkan


Nu stärker vi säkerheten ytterligare på Polhemsgatan 6, både kring brott samt vatten-och brandskador. Under hösten kommer vi att aktivt samarbeta med närpolisen kring Grannsamverkan och vi kommer då att berätta mer om vad vi i föreningen kan göra. Till dess kommer här några tips inför sommaren:
  • Lås alltid dörren även om du är hemma
  • Förvara värdeföremål på säker plats (hall, badrum, sovrum är exempelvis de minst säkra platserna)
  • Sätt på timer och radio om du är borta
  • Ordna med posttömning
  • Fråga vad du kan hjälpa till med innan du släpper in okända personer i huset
  • Tipsa polisen 11414