5 mars 2017

Stadgeändring och stämmor


Den 1 juli 2016 trädde ändringar i lagen om ekonomiska föreningar samt bostadsrättslagen i kraft. Till följd av detta måste vi ändra i våra stadgar. En stadgeförändring måste i de flesta fall beslutas i två på varandra följande stämmor, varför medlemmarna kommer att kallas till extra stämma söndagen den 23 april, preliminärt kl 12.30, på Polhemsgatan 6.

Den ordinarie årsstämman planeras därefter till måndagen den 22 maj kl 19.00. Lokal meddelas senare.

Formella kallelser till stämmorna, samt förslag till nya stadgar, kommer att läggas i era postfack lite längre fram.